Provozní řád

 • Vstup na atrakce v Mraveništi je možný pouze se zakoupenou vstupenkou – proužkem, který má platnost v den zakoupení
 • Vstupenka – proužek musí být řádně a viditelně upevněn na ruce, je nepřenosný, při porušení ztrácí platnost, při zneužití více osobami bude odebrán
 • Při odchodu z areálu je možno se na vstupenku – proužek vrátit po kontrole pracovníkem Mraveniště u hlavního východu
 • Počet vstupu na atrakce není omezen, délka doby použití atrakce je stanovena instruktorem v závislosti na počtu zájemců
 • Při větším počtu zájemců je pořadí určováno dle času příchodu, instruktor je oprávněn pořadí upravit pro optimální využití atrakce (např. vytvořit skupiny menších či větších dětí)
 • Vstup na atrakce je upraven provozním řádem jednotlivých atrakcí
 • Použití atrakcí je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za vzniklé škody
 • Za děti odpovídají v plném rozsahu rodiče
  Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
 • Na atrakce je vstup možný pouze v doprovodu rodičů
 • Vstup pouze bez obuvi, na určité typy atrakcí s obuví
 • V areálu je zákaz vlastní konzumace jídla a pití
  Prosíme Vás o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava
 • Zákaz žvýkání v prostoru atrakcí a hracích center
 • Do prostoru atrakcí je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití
 • Zákaz vstupu se zvířaty – platí pro celý park
 • Na menší děti je třeba brát zvláštní ohled
 • Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré a tvrdé předměty, na sponky, přívěšky, brýle apod. Doporučujeme vhodné sportovní oblečení pro pohyb v parku.
 • Za poškození oblečení při pohybu v parku a na atrakcích, provozovatel parku neručí
 • Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti je povolen pouze dětem do tří let. Starší děti mohou být z těchto prostor jakoukoliv dospělou osobou vykázány

Aktualizováno 6. října 2021